Aktualności

KOMUNIKAT

| Kategoria: Dla Radców

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Dlaczego? Przesłanki wniosku o zwołanie. Odpowiedzi.


I

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 13 października 2018 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 10 listopada 2018 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.

To trzeci przypadek zwołania zjazdu nadzwyczajnego, ale pierwszy w historii samorządu radcowskiego zwołany w trybie art. 58 ust. 1 pkt 3 ustawy o radcach prawnych.


Art.58. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych ...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie rozliczenia podatku VAT - "urzędówek"

| Kategoria: Dla Radców

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sposobu rozliczania się przez radców prawnych z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu, wyjaśniam co następuje.
W dniu 21 października 2013 r. w sprawie sygn. akt II FPS 1/13 Izba Finansowa Naczelnego Sądu Administracyjnego w pełnym składzie podjęła w trybie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) uchwałę następującej treści: wynagrodzenie z...

Czytaj więcej

Uchwała Nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.

| Kategoria: Dla Radców

Przekazuję Uchwałę Nr 102/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie tłumaczenia nazwy zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych, jego organów i jednostek organizacyjnych oraz nazwy „Kancelaria Radcy Prawnego” na język angielski

             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
   /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski organizowany przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu.

| Kategoria: Aplikacja

Komisja ds. Integracji zawodowej i spraw socjalnych  zaprasza  wszystkich radców prawnych, radców prawnych seniorów i aplikantów radcowskich OIRP w Kielcach na Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski organizowany przez Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Jest to jeden z najważniejszych polskich festiwali teatralnych organizowany przez Radomski Teatr od 1993 r.

MFG to impreza, która od początku swojego istnienia ma charakter interdyscyplinarny, łączący teatr, naukę, krytykę, sztuki plastyczne, muzykę, film. Jest to z założenia...

Czytaj więcej

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy opracowaną przez OBSiL

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy opracowaną przez OBSiL

                Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                  w Kielcach
        /-/ Beata Cedro - Łosak


Czytaj więcej

Spektakl komediowy nowego teatru TeTaTeT w Kielcach.

| Kategoria: Dla Radców

Przekazuję ofertę promocyjną dotyczącą spektaklu komediowego nowego teatru TeTaTeT w Kielcach.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach

/-/ Beata Cedro - ŁosakTeatr TeTaTeT

Zaprasza wszystkich członków - aplikantów, radców prawnych oraz pracowników (wraz z rodzinami)
Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach na spektakl

UMRZEĆ ZE ŚMIECHU
(Exit Laughing)
KOMEDIA

reżyseria
MIROSŁAW BIELIŃSKI

w brawurowej obsadzie znanych kieleckich aktorów

TERESA BIELIŃSKA
EWA PAJĄK
BEATA PSZENICZNA
MAGDALENA DANIEL / WIKTORIA KULASZEWSKA
ANDRZEJ PLATA /...

Czytaj więcej

Szkolenie mediatorów

| Kategoria: Dla Radców

Przekazuję informację w/s szkolenia mediatorów.

Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak


 
SZKOLENIE MEDIATORÓW W NOWEJ ODSŁONIE!

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza na Zimowe  Warsztaty Mediacji wszystkich radców prawnych, którzy chcieliby uzyskać certyfikat i zostać wpisani na listę mediatorów certyfikowanych CMG przy KIRP oraz wykonywać zawód mediatora.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dwóch sesjach weekendowych (od piątku do niedzieli).

Terminy: 16-18.11.2018 r. oraz...

Czytaj więcej

Konferencja na temat przyszłości rynku oraz prawa pracy

Przekazuję zaproszenie na konferencję dot. przyszłości rynku oraz prawa pracy

            Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - ŁosakSzanowni Państwo,

Chciałbym zaprosić radców prawnych, aplikantów radcowskich, a także pracowników samorządów, na współorganizowaną przez nas (Kancelarię DLA Piper) i WPiA UW Konferencję na temat przyszłości rynku oraz prawa pracy, która odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2018 r., w Auli A2, Collegium Iuridicum II, przy ul. Lipowej 4 (bezpośrednio przy...

Czytaj więcej

tanowisko Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Lekarskiej i Press Club Polska dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej.

| Kategoria: Dla Radców

W  załączeniu przesyłam Stanowisko Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Lekarskiej i Press Club Polska dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej.

              Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w Kielcach
        /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

„Świadomy swoich praw obywatel” - zaproszenie do wzięcia udziału w prowadzeniu zajęć szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Koleżanki i Koledzy,
wraz z rozpoczętym nowym rokiem szkolnym, po wakacyjnej przerwie, wznawia swą pracę działający przy OIRP w Kielcach  Zespół do spraw  Edukacji Prawnej, który m.in. będzie kontynuował projekt  „Świadomy swoich praw obywatel”.

      W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których zarówno radcy prawni jak i aplikanci z Naszej Izby przedstawiają zawody prawnicze jak również omawiają wybrane przez uczniów zagadnienia prawne.

   Zapraszamy zatem serdecznie zarówno radców...

Czytaj więcej