Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Zarządzenie

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Zarządzenie Dziekana Rady OIRP w Kielcach  z dnia 15 listopada 2018r.  w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję Państwu  Wystąpienie na Nadzwyczajny Zjazd Prezesa Zenona Klatki. Niestety wystąpienie nie zostało odczytane z powodu nie przyjęcia porządku obrad według którego odbyć się miał Nadzwyczajny Zjazd, wcześniej na stronie internetowej naszej Izby dzieliłam się z Państwem tą informacją.

Prezes Zenon Klatka zawarł dla nas wszystkich wiele cennych wskazówek i głębokich przemyśleń, dlatego postanowiłam zapoznać Koleżanki i Kolegów z treścią Wystąpienia.

               Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w...

Czytaj więcej

Oświadczenie byłych Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy
Poniżej  przekazuję „Oświadczenie byłych Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych”przyjęte w dniu 16 listopada 2018r.  na spotkaniu w Katowicach w kancelarii „Klatka i partnerzy”.

Dziekan Rady OIRP w Kielcach
     Helena Górniak

Czytaj więcej

Prośba o Pomoc.

Informuję, że na poniższej stronie internetowej trwa zbiórka pieniędzy na rekonstrukcję twarzy dla naszej koleżanki - radcy prawnego z Izby Szczecińskiej:

https://www.siepomaga.pl/operacja-anny?fbclid=IwAR3_97ymkQV0CkH2SHIdd_5-nWhtBjrF-Ga-6VeOuJ5NdsZhvk_-H523U-w

Jednocześnie zachęcam do udzielenia pomocy.

               Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                  w Kielcach
       /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

| Kategoria: Dla Radców

OIRP/ 1558/2018/AK

 

Koleżanki i Koledzy!
W związku z zawarciem przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców, co wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,  proszę o pisemne zgłoszenie do Biura OIRP w Kielcach (pocztą, faxem lub mailem na adres izba@oirpkielce.pl) deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców w terminie do 23 listopada 2018r. (liczy się data wpływu do...

Czytaj więcej

Szkolenie dla mediatorów

| Kategoria: Dla Radców

Kielce, 2018.11.13


Szanowni Państwo,


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach z satysfakcją informuje o powstaniu przy Izbie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Nasze Centrum jest częścią ogólnopolskiej Sieci CAM utworzonej w ramach projektu realizowanego na postawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości RP.

Centra Arbitrażu i Mediacji zostały powołane w celu stworzenia przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków sprawnego rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Przedmiotem działania...

Czytaj więcej

Komunikat dot. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Koleżanki i Koledzy !

Z przykrością informuję, że Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zwołany na dzień 10 listopada 2018r. na wniosek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach oraz siedmiu innych Izb (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Szczecin, Wałbrzych) nie przyniósł żadnych efektów. Większość delegatów najwidoczniej nie chciała, bądź też nie potrafiła wypowiedzieć się na tematy istotne dla naszego samorządu. Krajowy Zjazd Radców Prawnych został zwołany, ale de facto się nie odbył. Nie przyjęto bowiem proponowanego...

Czytaj więcej

Dwudniowe szkolenie w Cedzynie

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,


Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Cedzynie


Termin: 23 – 24 listopada 2018 r.

Miejsce: Hotel „Uroczysko” w Cedzynie koło Kielc


I temat: Postępowanie działowe: zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego – aspekty materialno-prawne i procesowe.

Wykładowca: Mariusz Broda sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach


II temat: Efektywna komunikacja – słowa, emocje i ciało w służbie osiągania celów.

Wykładowc...

Czytaj więcej

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, iż dyżur Wicedziekan rejonu radomskiego Elwiry Skoczek w dniu 6 listopada 2018r. zostaje odwołany.

Czytaj więcej