Aktualności

Uchwała Nr 21/X/2017

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję Uchwałę Nr 21/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.


             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
    /- / Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej


Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami _ Urząd Patentowy RP UPRP:0005038

| Kategoria: Dla Radców

W związku z możliwością prowadzenia przez radców prawnych, postępowań przed Urzędem Patentowym RP w zakresie objęcia ochroną znaków towarowych,
uprzejmie proszę  o zapoznanie się z załączonym ostrzeżeniem.

         Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

W dniu 2 grudnia 2016 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach podjęła uchwałę Nr 60/X/2016 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania opiekunów praktyk i patronów. W załączeniu przedkładam treść wskazanej Uchwały.

       Sekretarz Rady
     OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów podatkowych od dnia 1 stycznia 2017r.

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,

W załączeniu przekazuję korespondencję od Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka oraz informację OBSiL dotyczącą nowelizacji przepisów podatkowych wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT.


  Sekretarz Rady
...

Czytaj więcej

Uchwała Nr 315/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2016 r.

| Kategoria: Aplikacja

w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwium w roku szkoleniowym 2017.

Czytaj więcej

Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym

Komunikat w sprawie organizowania przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalistycznego kursu pt " Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym" z zaproszeniem do wzięcia udziału przez radców prawnych i aplikantów radcowskich.

W załączeniu szczegółowe informacje.

 

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr 2/2016 Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 1 stycznia 2016 roku.

Czytaj więcej