Aktualność

DYŻURY PODCZAS WEEKENDU MAJOWEGO

Uprzejmie informuję, że podczas weekendu majowego obowiązują następujące godziny otwarcia Biura:

- Poniedziałek 30.04.2018r. w godz. 900-1700
- Środa  2.05.2018r. w godz. 800-1600
- Piątek 4.05.2018 w godz. 800-1600

Ponadto informuję, że w w/w terminie praca odbywać się będzie na zasadzie dyżurów pracowników

             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
     /-/ Beata Cedro - Łosak

Wróć