Aktualność

Koleżanki i Koledzy,

| Kategoria: Dla Radców

Komisja Doskonalenia  Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu na temat przepisów o ochronie danych osobowych

Termin: 14 kwietnia  2018 r. godz. 1000 do 1400
Miejsce:  Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109 a  - Aula I
Temat:  Ochrona danych osobowych na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Wykładowca: radca prawny Ewa Plesnarowicz-Durska   
Punkty szkoleniowe: 10
Liczba uczestników: 150

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach
za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 9 kwietnia 2017 r.

    W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział
w szkoleniach na podane wyżej adresy i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

    
  Przewodnicząca Komisji Doskonalenia                   
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
             /-/ Elżbieta Molenda        

Wróć