Aktualność

Koleżanki i Koledzy

| Kategoria: Dla Radców

Informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach odbył się etap okręgowy III edycji Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanego przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych. Do rywalizacji, po uprzednich eliminacjach szkolnych przystąpiło 52 uczestników - w tym 25 uczniów ze szkół podstawowych i 27 uczniów ze szkół gimnazjalnych.

Komisja w składzie:

- Przewodniczący – r.pr. Beata Cedro – Łosak  – Sekretarz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,

- Zastępca Przewodniczącego – r.pr. Anna Pacanowska – Przewodnicząca Zespołu ds. Edukacji Prawnej,

– r.pr. Katarzyna Karpeta-Cholewa – Członek  Zespołu ds. Edukacji Prawnej,

- r.pr. Karolina Oleksiak - Członek  Zespołu ds. Edukacji Prawnej,

- r.pr. Tomasz Nowak – Członek Zespołu ds. Edukacji Prawnej,

– r.pr. Elżbieta Molenda – Członek Prezydium Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach,

- Ewa Klimczak – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach,

dokonała oceny prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych uczestników.


Laureaci ze szkół podstawowych:

I miejsce -  Oliwia Niewczas  ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skarżysku - Kamiennej

II miejsce  - Amelia Sieczka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skarżysku - Kamiennej

III miejsce - Oliwia Kupiec ze Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach
 

Laureaci z gimnazjów:


I miejsce – Jakub Busiek z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej

II miejsce – Julia Surowska z Prywatnej Szkoły Podstawowej w Skarżysku - Kamiennej

III miejsce – Patryk Kazubski z Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 17 w Radomiu


Laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie centralnym Akademii.

Wszystkim uczestnikom konkursu i opiekunom serdecznie dziękujemy.

Jednocześnie wyrażamy serdecznie podziękowania dla opiekunów uczniów za przygotowanie młodzieży do Akademii.

Dziękujemy również radcom prawnym z naszej Izby zaangażowanym w przygotowanie młodzieży, w  szczególności mec. Olimpii Tomaszewskiej – Kita oraz Sebastianowi Iskrze, którzy przygotowywali uczniów szkól ze Skarżyska – Kamiennej.
 

           Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
              w Kielcach
       Beata Cedro - Łosak

 

GALERIA

Wróć