Aktualność

Koleżanki i Koledzy,

| Kategoria: Aplikacja

Informuję, że do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w dniu 29 września 2018 roku przystąpiło 76 osób.

Wynik pozytywny uzyskało 36 osób co stanowi 47%.

Wszystkim przyszłym aplikantom serdecznie gratulujemy !

             Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
               w Kielcach
        /-/ Beata Cedro - Łosak

Wróć