Aktualność

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych

Termin: 24 marca 2018 r. godz. 1000 do 1400
Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii Eksploatacji
Temat:  Ochrona danych osobowych na gruncie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i projektu ustawy o ochronie danych osobowych.
Wykładowca: radca prawny Ewa Plesnarowicz-Durska
Punkty szkoleniowe: 10
Liczba uczestników: 130

            Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem (41 3612576)  lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl w terminie do dnia 19 marca 2018 r.

W szkoleniach będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w sposób podany powyżej i otrzymają potwierdzenie z Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

 Przewodnicząca Komisji Doskonalenia
Zawodowego i Współpracy Zagranicznej
     radca prawny Elżbieta Molenda

Wróć