Aktualność

Radcowie Prawni Seniorzy

| Kategoria: Seniorzy

          Zwołuję Zgromadzenie Seniorów na dzień 29 marca 2019 roku na godzinę 1600 w siedzibie OIRP w Kielcach, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie , przywitanie przybyłych Seniorów i Członków Prezydium.
2. Wystąpienie Dziekan O.I.R.P. w Kielcach Pani Heleny Górniak .
3. Wybór Komisji Wyborczej.
4. Uchwalenie Zasad funkcjonowania  Klubu Seniora .
5. Wybór Prezesa Klubu Seniora.
6. Wybór Koordynatora Rejonu  Radomskiego.
7. Wybór Koordynatora Rejonu Tarnobrzeskiego.
8. Sprawy różne .
9. Zamknięcie Zgromadzenia .

            Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Zgromadzeniu telefonicznie lub mailowo do Pani Aleksandry Fudali tel. (41) 341 56 04, adres e-mail: izba@remove-this.oirpkielce.pl
do dnia 25 marca 2019 roku.

                Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Kielcach
          /-/ Helena Górniak

Wróć