Aktualność

Szkolenie

W imieniu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zapraszam na  szkolenie warsztatowe, które odbędzie się w siedzibie KIRP przy Al. Ujazdowskich 18 w Warszawie.

 
Sekretarz Rady
OIRP w Kielcach
/-/ Beata Cedro-Łosak


Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Mediacje w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem dyscypliny finansów publicznych”,  które odbędzie się 5 września 2018 r. w siedzibie KRRP w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 18 lok. 4 w godz. 10:00 - 16:00.

 

Program szkolenia obejmuje:

·         Ratio legis wprowadzenia mediacji w procedury administracyjne.

·         Zakres stosowania trybu mediacji (układ wertykalny i horyzontalny).

·         Możliwe pola mediacji administracyjnej.

·         Dobrowolność i poufność mediacji i jej skutki.

·         Czas trwania mediacji w kontekście terminów załatwiania spraw i skarg na przewlekłość postępowań.

·         Efekty postępowania mediacyjnego dla stron postępowania i organu.

·         Procedura prowadzenia mediacji i udział w niej przedstawiciela organu.

·         Ugoda administracyjna a mediacja.

·         Koszty postępowania mediacyjnego i ich rozdział.

·         Zawartość merytoryczna protokołu mediacyjnego (ugody administracyjnej) w kontekście odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

·         Problematyka art. 54a ustawy o finansach publicznych a kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Prowadzący:

Łukasz Sadkowski
– sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

Udział w wydarzeniu zapewnia uzyskanie 12 punktów szkoleniowych.

Link do rejestracji:


http://mediacje2018.badanie.net

 

Koszt: 190 zł
Wpłaty na konto Centrum Mediacji Gospodarczej:

mBank 39114010100000537023001006

Wymagany tytuł  wpłaty: CMG – szkolenie 5.09.2018 r.; Imię i Nazwisko uczestnika.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wróć