Aktualności

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - DODATKOWE SKŁADANIE DEKLARACJI

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie dodatkowego składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu Punkt w Mogielnicy


Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
     /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Komunikat w sprawie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - Zarządzenie

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy

w załączeniu przekazuję Zarządzenie Dziekana Rady OIRP w Kielcach  z dnia 15 listopada 2018r.  w sprawie powołania Komisji ds. wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Sekretarz Rady OIRP w Kielcach
    /-/ Beata Cedro-Łosak

Czytaj więcej

Koleżanki i Koledzy

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję Państwu  Wystąpienie na Nadzwyczajny Zjazd Prezesa Zenona Klatki. Niestety wystąpienie nie zostało odczytane z powodu nie przyjęcia porządku obrad według którego odbyć się miał Nadzwyczajny Zjazd, wcześniej na stronie internetowej naszej Izby dzieliłam się z Państwem tą informacją.

Prezes Zenon Klatka zawarł dla nas wszystkich wiele cennych wskazówek i głębokich przemyśleń, dlatego postanowiłam zapoznać Koleżanki i Kolegów z treścią Wystąpienia.

               Dziekan Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
                w...

Czytaj więcej

Oświadczenie byłych Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy
Poniżej  przekazuję „Oświadczenie byłych Prezesów Krajowej Rady Radców Prawnych”przyjęte w dniu 16 listopada 2018r.  na spotkaniu w Katowicach w kancelarii „Klatka i partnerzy”.

Dziekan Rady OIRP w Kielcach
     Helena Górniak

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

| Kategoria: Dla Radców

OIRP/ 1558/2018/AK

 

Koleżanki i Koledzy!
W związku z zawarciem przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców porozumień w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców, co wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,  proszę o pisemne zgłoszenie do Biura OIRP w Kielcach (pocztą, faxem lub mailem na adres izba@oirpkielce.pl) deklaracji gotowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla uprawnionych cudzoziemców w terminie do 23 listopada 2018r. (liczy się data wpływu do...

Czytaj więcej

Szkolenie dla mediatorów

| Kategoria: Dla Radców

Kielce, 2018.11.13


Szanowni Państwo,


Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach z satysfakcją informuje o powstaniu przy Izbie Centrum Arbitrażu i Mediacji. Nasze Centrum jest częścią ogólnopolskiej Sieci CAM utworzonej w ramach projektu realizowanego na postawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości RP.

Centra Arbitrażu i Mediacji zostały powołane w celu stworzenia przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków sprawnego rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Przedmiotem działania...

Czytaj więcej

Dwudniowe szkolenie w Cedzynie

| Kategoria: Dla Radców

Koleżanki i Koledzy,


Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu w Cedzynie


Termin: 23 – 24 listopada 2018 r.

Miejsce: Hotel „Uroczysko” w Cedzynie koło Kielc


I temat: Postępowanie działowe: zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego – aspekty materialno-prawne i procesowe.

Wykładowca: Mariusz Broda sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach


II temat: Efektywna komunikacja – słowa, emocje i ciało w służbie osiągania celów.

Wykładowc...

Czytaj więcej

Szkolenie adresowane do praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

| Kategoria: Dla Radców

W załączeniu przekazuję zaproszenie do udziału w szkoleniu adresowanym do praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

         Sekretarz Rady
Okręgowej Izby Radców Prawnych
             w Kielcach
    /-/ Beata Cedro - Łosak

Czytaj więcej