Szkolenia OIRP Kielce

SZKOLENIA MAJ 2019


SZKOLENIA LUTY 2019

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Doskonalenia Zawodowego i Współpracy Zagranicznej zaprasza do udziału w szkoleniu na temat przepisów kodeksu pracy.


Termin: 23 lutego 2019 r. godz. 1000 do 1400

Miejsce: Radom, ul. Pułaskiego 6/10 – Instytut Technologii Eksploatacji

Temat: Zmiany w przepisach kodeksu pracy

Wykładowca: Sędzia SR w Radomiu – Arkadiusz Guza

Punkty szkoleniowe: 10

Liczba uczestników: 120


Zgłoszenia do udziału w szkoleniu prosimy składać w Biurze Rady OIRP w Kielcach za pośrednictwem poczty, faxem 41 3612576 lub e-mailem: obslugaradcow@remove-this.oirpkielce.pl
w terminie do dnia 20 lutego 2019 r.

W szkoleniu będą mogli wziąć udział radcowie prawni, którzy zgłoszą swój udział w szkoleniu na podany wyżej adres i otrzymają potwierdzenie Biura Izby przyjęcia na listę uczestników po sprawdzeniu, czy nie zalegają z opłatą składek członkowskich.

 

Przypominam, iż rozpoczął się drugi rok w cyklu szkoleniowym obejmującym lata 2018-2020 w trakcie, którego radca prawny ma obowiązek uzyskania 40 punktów szkoleniowych.

 

 

              Przewodnicząca

Komisji Doskonalenia Zawodowego

      i Współpracy Zagranicznej

       /-/ Elżbieta Molenda


SZKOLENIA STYCZEŃ 2019

SZKOLENIE 19 STYCZEŃ