Egzamin radcowskiKomunikat Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej:

W załączeniu przekazuję druki: Informacji o wyborze sposobu rozwiązywania zadań oraz Oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego.
Zdający składają ww. Informację  nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego tj. do dnia 27 lutego br.,  a w przypadku wyboru formy zdawania egzaminu przy użyciu komputera - składają również ww. Oświadczenie.

Przewodniczący Komisji  Egzaminacyjnej
              /-/ Marek Stempniak
   Sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach                       
Wypożycznie laptopa na egzamin radcowski

Istnieje możliwość wypożyczenia laptopa na egzamin radcowski. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 413447733. Zgłoszenia przyjmujemy do 28.02.2018 roku.