G90

Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach 27 maja 2017r.